top of page

Bjud in ert Marknadsteam i ert Employer Branding arbeteI dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är employer branding, eller arbetsgivarvarumärket, en viktig faktor för att attrahera och behålla talanger. För att lyckas med detta är det avgörande att skapa en autentisk bild av företaget som arbetsgivare. För att uppnå detta kan man dra nytta av ett av företagets viktigaste team - marknadsteamet.


Att samarbeta mellan era avdelningar gör ni säker reda, men frågan är om HR & marknad gör det? Det skulle öppnar dörren och ögonen för nya vägar i er Employer Branding arbete. Vi på CareerEye vänder oss oftast till företagens Employer Branding ansvarig, specialist eller HR-Chef för att prata transparens, EB, EVP, autenticitet och hur ni på bästa sätt extern ska och kan visa upp ert arbetsgivarvarumärke. Det är sällan om aldrig företagens Marknadsteam blir inblandade i våra samarbeten. Vi tycker detta är synd! Marknadsteamet har en bred kunskap och erfarenhet av att bygga och förvalta varumärken. De har den nödvändiga kompetensen för att skapa en sammanhängande och konsekvent bild av företaget, som både attraherar kunder och kandidater. Genom att bjuda in marknadsteamet i employer branding arbetet kan man dra nytta av deras expertis och erfarenhet, vilket kan bidra till att skapa en mer effektiv och framgångsrik employer branding strategi.Här är några skäl till varför man bör bjuda in marknadsteamet i sitt employer branding arbete:

  1. Erfarenhet av marknadsföring: Marknadsteamet har en djup förståelse för hur man marknadsför produkter och tjänster. De har erfarenhet av att kommunicera ett varumärkes budskap till potentiella kunder och kan tillämpa denna kunskap på att skapa en positiv bild av arbetsgivaren. Genom att samarbeta med marknadsteamet kan du ta vara på deras kunskap och erfarenhet för att skapa en employer branding-kampanj som verkligen står ut på arbetsmarknaden.

  2. Kommunikationsförmåga: Marknadsteamet är experter på att kommunicera med olika målgrupper. De kan hjälpa dig att skapa ett employer branding-budskap som är relevant och tilltalande för de potentiella kandidater som du vill locka till din organisation. De kan också hjälpa till att välja lämpliga kommunikationskanaler för att nå dessa kandidater, vilket kan bidra till att öka synligheten för ditt employer branding-arbete.

  3. Varumärkesstyrning: Marknadsteamet har också kunskap och erfarenhet av varumärkesstyrning. De kan hjälpa till att utveckla och upprätthålla ett positivt varumärkesrykte för din organisation. Detta är särskilt viktigt när det gäller employer branding, eftersom ditt varumärkes rykte som arbetsgivare kan påverka din förmåga att attrahera och behålla talanger.

  4. Integration av arbetsgivarvarumärket: Marknadsteamet kan hjälpa till att integrera employer branding-arbetet med organisationens övergripande varumärkesstrategi. Detta innebär att employer branding-arbetet inte ses som en isolerad aktivitet, utan som en del av en större strategi för att bygga upp ett starkt och positivt varumärke för organisationen.

  5. Mätning och analys: Marknadsteamet är vanligtvis ansvariga för att mäta och analysera effekten av marknadsföringskampanjer. De kan hjälpa till att utveckla metoder för att mäta effekten av employer branding-arbetet, så att du kan få en bättre förståelse för hur ditt arbete påverkar organisationen.


I slutändan kan samarbetet med marknadsteamet hjälpa till att skapa en employer branding-kampanj som är relevant, tilltalande och effektiv på arbetsmarknaden. Genom att ta tillvara på marknadsteamets kunskap.


Det är inte dom som skriker högst som vinner
Blogginlägget är skrivet av

VD CareerEye

Isak Nordahl, VD @ CareerEye Isak.nordahl@careereye.se 0739 - 429 249 tillsammans med ChatGPTSenaste inlägg

Visa alla

Yorumlar


bottom of page