top of page

Fastighetsbyrån och SEB: Två Attraktiva Arbetsgivare För Framtidens Talanger


I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det avgörande för företag att vara attraktiva arbetsgivare för att locka till sig och behålla de bästa talangerna. Fastighetsbyrån och SEB har båda blivit belönade för sina ansträngningar att skapa en lockande arbetsmiljö och attraktiva karriärmöjligheter.

Dessa utmärkelser från Karriärföretagen, där studenterna i Sverige har fått rösta, understryker det framgångsrika arbetet som dessa företag har lagt ned för att vara eftertraktade arbetsgivare inom sina respektive branscher.

😍😍 Och inte minst de är två av våra fantastiska kunder på CareerEye 😍😍Fastighetsbyrån: Den Mest Attraktiva Arbetsgivaren inom Mäklarbranschen. Fastighetsbyrån har stigit till toppen inom mäklarbranschen genom att erbjuda en arbetsmiljö som är attraktiv för unga talanger. Företaget har förstått vikten av att skapa en inkluderande kultur, där medarbetarna känner sig värdefulla och engagerade. Genom att erbjuda utbildningsmöjligheter, grymt affärssystem och mentorskap möjliggör Fastighetsbyrån för sina anställda att utvecklas och växa inom sina roller. De värdesätter innovation och kreativitet, vilket gör att deras medarbetare får möjlighet att bidra till företagets framgångar och påverka branschen som helhet.


SEB: Den Mest Attraktiva Arbetsgivaren av Ekonomistudenter, ett ledande nordiskt finansiellt företag, har gjort betydande framsteg när det gäller att bli den mest attraktiva arbetsgivaren för ekonomistudenter. Företaget har satsat på att erbjuda spännande karriärmöjligheter och en stödjande arbetsmiljö för unga talanger. Genom att främja en kultur av samarbete och kunskapsdelning har SEB skapat en plattform där medarbetare kan utveckla sig själva och nå sin fulla potential. Genom att integrera teknologi och innovation i sina affärsprocesser visar SEB också sin framåtsträvande inställning och förmåga att anpassa sig till en föränderlig marknad.


Både Fastighetsbyrån och SEB har framstått som förebilder inom sina respektive branscher när det gäller att vara attraktiva arbetsgivare. Genom att erbjuda en inkluderande och stödjande arbetsmiljö samt främja utveckling och tillväxt hos sina medarbetare har dessa företag skapat en atmosfär där unga talanger trivs och kan blomstra. Utmärkelserna som de har mottagit, baserade på studentröster i Sverige, bekräftar deras framgångsrika employer branding-strategi


Det är tydligt att Fastighetsbyrån och SEB lägger stor vikt vid att investera i sina medarbetare och ge dem möjligheter att utvecklas. Deras engagemang för att skapa en positiv och utmanande arbetsmiljö kommer sannolikt att fortsätta att locka framtidens talanger och göra dem till ovärderliga tillgångar för sina företag. Andra arbetsgivare kan dra lärdom av deras framgång och implementera liknande strategier för att förbättra sin egen attraktivitet på arbetsmarknaden.


Både SEB och Fastighetsbyrån har tagit initiativ för att öka sin transparens och trovärdighet som arbetsgivare genom att använda sig av CareerEye. CareerEye är en innovativ plattform som gör det möjligt för företag att dela mer detaljerad information om sina arbetsmiljöer och kultur direkt med potentiella talanger.


Genom CareerEye kan SEB och Fastighetsbyrån erbjuda insikter om sin företagskultur, värderingar och arbetsmiljö på ett mer djupgående sätt. Genom att tillhandahålla autentiska och transparenta recensioner från nuvarande och tidigare anställda kan dessa företag ge en realistisk bild av vad det innebär att arbeta hos dem. Detta ger studenter och yrkesverksamma möjlighet att få en verklig inblick i arbetsgivarnas förhållningssätt och bidrar till att skapa en mer öppen och ärlig rekryteringsprocess.


För SEB och Fastighetsbyrån har CareerEye blivit en kraftfull plattform för att kommunicera sin arbetsgivarvarumärke och differentiera sig från konkurrenterna. Genom att låta anställda dela sina erfarenheter och berätta om sin personliga utveckling och karriärmöjligheter inom företaget, kan både SEB och Fastighetsbyrån visa på sin förmåga att stödja och främja tillväxt hos sina medarbetare.


CareerEye ger också företagen möjlighet att få värdefull feedback från sina anställda.

Genom att lyssna på och agera på denna feedback kan SEB och Fastighetsbyrån kontinuerligt förbättra sin arbetsmiljö och anpassa sig till de förväntningar som framtidens talanger har.


Genom att använda sig av CareerEye visar både SEB och Fastighetsbyrån sin strävan att vara transparenta, pålitliga och autentiska arbetsgivare. Genom att erbjuda detaljerad information och äkta röster från deras egna anställda, skapar de ett innehåll för öppen dialog och ökad tillit mellan arbetsgivare och potentiella kandidater.


CareerEye har blivit en viktig del av SEB:s och Fastighetsbyråns employer branding-strategi och ett kraftfullt verktyg för att attrahera och behålla framtidens talanger. Genom att använda denna plattform visar de sitt åtagande för transparens och trovärdighet, vilket i sin tur stärker deras position som attraktiva arbetsgivare inom sina respektive branscher. Besök deras CareerEye profiler här nedan:

SEB

Fastighetsbyrån:

Blogginlägget är skrivet av


Isak Nordahl, VD @ CareerEye Isak.nordahl@careereye.se 0739 - 429 249 tillsammans med ChatGPT


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page