top of page

Ny forskning: ChatGPT ökar chansen att få jobbet med 72 %

Under de senaste åren har utvecklingen inom AI tagit enorma kliv framåt. Fler och fler vanliga privatpersoner använder idag tekniken. Den främsta anledningen till detta är tack vare chattboten ChatGPT.


ChatGPT används inom många områden, så också inom HR och rekrytering. Eftersom vi erbjuder våra besökare att skapa sitt eget CV är det intressant att undersöka hur ofta ChatGPT används av arbetssökande och hur effektivt det är. Resultaten är minst sagt lovande: en stor andel av jobbsökande rapporterar att de med framgång använt AI för att söka jobb och för att få ett jobberbjudande.


De viktigaste resultaten från undersökningen:


  • 1 av 4 arbetssökande (25 %) angav att de använt ChatGPT för att förbereda sitt CV, personliga brev eller inför en intervju

  • Över 65 % av dessa har använt ChatGPT för att skriva sitt CV och/eller personligt brev

  • 72% av dessa har uppgett att de oftare blev kallade till intervju efter att ha använt ChatGPT

  • 68 % av dessa har uppgett att de har blivit kallade till en intervju efter att ha använt ChatGPT i ansökningsprocessen

  • 53 % av dessa fick anställning efter att ha använt ChatGPT under ansökningsprocessen

  • 64 % av dessa har angett att de kände sig mer självsäkra under ansökningsprocessen tack vare att de använt ChatGPT


Siffrorna visar tydligt att användningen av AI genom ChatGPT utgör ett värdefullt verktyg för arbetssökande. ChatGPT hjälper inte bara till att skapa ett övertygande CV och ett proffsigt personligt brev, utan stärker också självförtroendet hos de som söker jobb. Resultaten ur undersökningen förklaras mer i detalj nedan.


1 av 4 arbetssökande använder ChatGPT


Av de 1000 tillfrågade svarade ungefär 25 % att de använt ChatGPT för att få hjälp med att skriva CV, personligt brev eller för att förbereda sig för en telefonintervju eller fysisk anställningsintervju.


  • 65 % av dessa har använt ChatGPT för att skriva CV

  • 45 % av dessa har använt ChatGPT för att skriva personliga brev.

  • 30 % av dessa anger att de använt ChatGPT för att förbereda sig inför en anställningsintervju


72 % anger att de oftare blivit kallade till intervju


Hela 72 % av de som använt ChatGPT när de söker jobb anger att de blivit kallade till anställningsintervjuer oftare. 66 % rapporterade en liten ökning och 26 % en betydande ökning av antalet svar. Detta visar tydligt att CV:n och personliga brev där ChatGPT använts är effektiva.


Anders Johansson, som är en erfaren rekryterare inom IT-branschen, lyfter fram fördelarna med att använda AI när man skriver ett CV och personligt brev:

Det är helt förståeligt att sökande använder AI för att skapa ett attraktivt CV och personligt brev. Så länge informationen är korrekt är detta ett bra tillvägagångssätt för att öka chanserna att bli kallad till en intervju och få dig att se bra ut för potentiella arbetsgivare.

Kvaliteten på en text skapad av ChatGPT anses ofta vara så bra att användaren knappt behövt göra några justeringar alls i texten.68 % kallades till anställningsintervju


Arbetssökande rapporterar alltså inte bara en ökning av antalet svar från företag, majoriteten blev faktiskt inbjudna till en anställningsintervju. 68 % angav att de blev kallade till anställningsintervjuer efter att ha använt ChatGPT för att skriva CV och/eller personligt brev. 53 % rapporterar att de faktiskt blivit anställda.


ChatGPT kan också vara användbart för att förbereda sig inför en anställningsintervju. Anders förklarar:

De som går in i en anställningsintervju väl förberedda har större chans att lyckas. Se till att du vet vad du kan förvänta dig av intervjun. Då kommer du att kunna ge bra svar och tydligt motivera vad du har att erbjuda. Ett verktyg som ChatGPT kan hjälpa till med detta.

Undersökningen visade också att det ger ett bättre självförtroende att använda ChatGPT. 64 % av de tillfrågade angav att de kände sig mer självsäkra tack vare den hjälp de fått av ChatGPT.3 av 10 rekryterare kände inte till att sökanden använt ChatGPT


Ungefär 30 % av de svarande uppgav att rekryteraren, såvitt de visste, inte var medveten om att de använt ChatGPT.


Ungefär två tredjedelar av de svarande angav att rekryteraren var medveten om att de hade använt ChatGPT för att förbereda sitt CV och/eller personliga brev. De allra flesta uppgav dock att detta inte hade någon inverkan på möjligheten att få ett jobberbjudande.


Se upp med detta när du använder ChatGPT i ditt jobbsökande


ChatGPT kan definitivt ge dig fler jobbmöjligheter. Men det finns också en baksida. Anders Johansson betonar att även om AI kan vara ett kraftfullt verktyg bör du som arbetssökande var försiktig när du använder verktyget:


Vissa kandidater blir alltför beroende av AI-verktyg som ChatGPT vilket kan påverka deras jobbutsikter negativt. Ibland använder kandidater ChatGPT för att skapa ett perfekt CV men kan inte backa upp det på intervjun. Om en rekryterande chef får intrycket att kandidaten inte har de kunskaper och färdigheter som står i deras CV kommer de sannolikt att gräva djupare för att verifiera att det som står i CVet faktiskt stämmer.

Det är alltså inget fel i att använda AI som stöd för att skriva ett CV eller ett personligt brev, så länge det förblir just ett stöd.


Så har vi genomfört undersökningen


Denna undersökning är beställd av CV-tjänsten cvskapare.se med hjälp av undersökningsföretaget Pollfish.


Totalt 1000 deltagare slutförde hela undersökningen. Deltagarna valdes ut efter demografiska egenskaper för att säkerställa att de är förvärvsarbetande eller nyligen har sökt jobb.


En del av insikterna i denna artikel har varit möjliga tack vare Anders Johansson. Besök gärna hans profil på LinkedIn för mer intressant information i ämnet.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page